'Allegro'

detail

 

 

view previous image

click on image to return to thumbnails

© Tajai Alexev